Les empreses tenen costos de manteniment pel fet de tenir material emmagatzemat. Tenir un magatzem amb una sèrie d'existències comporta les següents despeses:
 
  • Personal administratiu i operaris de magatzem.
  • Sistema informàtic de gestió.
  • Lloguer de local, calefacció, ventilació i refrigeració.
  • Amortitzacions, impostos i assegurances.
 
En el nostre centre logístic podem oferir servei d'emmagatzematge dels seus béns d'equip i mercaderies, per mantenir l'espai de la seva instal·lació més lliure.
 
Ens encarreguem de l'emmagatzematge i distribució de les seves existències garantint una custòdia segura del material i posterior càrrega i transport.