L'outsourcing és una estratègia mitjançant la qual una empresa confia la realització de determinades tasques o processos a un tercer, perquè sigui exercida amb major grau d'eficiència.
 
Amb el desig de millorar el nivell de servei i reduir els costos operatius, les empreses han de optimitzar els seus processos interns per aconseguir que la majoria dels seus recursos es centrin en l'objecte fonamental de la seva activitat, podent confiar en nosaltres tots aquells processos, susceptibles a ser externalitzats, aportant el valor afegit en eficiència i productivitat.
 
Això representa un estalvi considerable de temps, diners i recursos per a les empreses. Amb aquesta mesura aconsegueixen una reducció de costos i personal i els permet centrar-se en una àrea de treball molt més concreta i especialitzada oferint així un millor servei.
 
Gràcies a les solucions outsourcing pot oferir-se un tractament personalitzat i enfocat a les necessitats concretes que tingui el client.